Ứng dụng của khí Oxy - OXYMAT trong khai thác và chế biến khoáng sản

Ứng dụng của khí Oxy - OXYMAT trong khai thác và chế biến khoáng sản
Ngày 24-04-2023 Lượt xem 450

Lọc vàng là một trong những ứng dụng chính của Oxymat. Khi chiết xuất vàng, oxy là yếu tố chính để chế biến quặng vàng như oxy hóa áp suất, làm quỳ tím hóa. Điều đó khiến tăng đáng kể thu hồi vàng và sản lượng quặng, oxy làm giảm chi phí xyanua và các sản phẩm thải.

Máy tạo oxy Oxymat tại chỗ để khai thác và chế biến khoáng sản

Lọc vàng là một trong những ứng dụng chính của Oxymat.

Khi chiết xuất vàng, oxy là yếu tố chính để chế biến quặng vàng như oxy hóa áp suất, làm quỳ tím hóa.

Tăng đáng kể thu hồi vàng và sản lượng quặng, oxy làm giảm chi phí xyanua và các sản phẩm thải.

Sản xuất oxy tại chỗ OXYMAT là lựa chọn tốt nhất để giảm chi phí hậu cần, vì hầu hết các địa điểm khai thác hoặc nhà máy chế biến khoáng sản đều ở vùng sâu vùng xa.

4 Au (aq) + 8 NaCN (s) + O2 (g) + 2 H2O (aq) → 4 Na [Au (CN) 2] (aq) + 4 NaOH (aq)

Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng oxy trong quá trình lọc:

  • Tăng thu hồi vàng - Mức oxy hòa tan cao hơn trong quá trình lọc nước giúp tăng cường quá trình làm xanh vàng, do đó làm tăng đáng kể tốc độ khai thác vàng.
  • Giảm thời gian duy trì bằng cách lọc - Thời gian lọc thông thường là 96/72 giờ có thể giảm tới 50%.
  • Thông lượng quặng tăng
  • Tăng thu hồi bạc - Bạc đang bị hòa tan trong quá trình lọc trong phản ứng quá trình tương tự như vàng.
  • Giảm tiêu thụ Cyanide - Mức oxy đủ làm giảm lượng xyanua cần thiết.
  • Giảm chất thải xử lý - Việc giảm lượng xyanua cần thiết trong quá trình lọc cũng làm giảm lượng xyanua phải được loại bỏ khỏi dòng chất thải. Oxy được tạo ra có thể được sử dụng làm khí đốt cho máy tạo ozone và được bơm trực tiếp vào dòng chất thải như một tác nhân oxy hóa thân thiện với môi trường.
wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat